Referencie

BOS Búlik

Polnohospodarsko-podilnicke druzstvo Prašice

Gašperák Dezider

Obtulowicz spol. s r.o.

BSP Tvrdošín

Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s.

TATRANSKE MLYNY - Ing. Michal Slavkovský

MILK-AGRO Levoča

BGV, s.r.o. Nestville Park Hniezdne

POĹNONÁKUP ŠARIŠ a.s.

PD Vinohrady Choňkovce

Mangini s.r.o. Sobrance

VENAS a.s. Streda nad Bodrogom

Pol'nohospodárske družstvo Plešivec

Pol'nonákup - Novohrad, a.s.

Agrotom s.r.o. Tomášovce

Pol'nonákup Hont a.s.

PD Dobrá Niva

ACHP Levice

P.G. TRADE - VKS Dvory nad Žitavou

BELAR a.s.

Provimi Pet Food SK, s.r.o.

AGM Spol. s.r.o. Nitra

Pol'nohospodarske družstvo Hlohovec

ÚSVIT pri Dunaji, Pol'nohospodárske družstvo

Guarentee - Peter Rybár

SlovakTherm, s.r.o.

Slovenské liehovary a likérky, a.s.

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o. Boleráz

TOPHOLZ, s.r.o.

Liaharenský podnik NItra, a.s.

Heineken Slovakia, a.s.

OSMA RS, s.r.o.

Tajba a.s. Čaňa

Beky, a.s.

MIRIMEX Liehovar Chlmec

K.B. FRUTOS Prešov

VOSTOK s.r.o. Želovce

MPC CESSI a.s.

Pebritech

BIOENERGIA SM s.r.o.

AGROBOR - Brikety Zmečo

Pečivárne Liptovský Hrádok

LAKYWELDER - Štefan Laky

Jan Jánoš - HRIBY