Pozberové linky

Firma TAURUS je od roku 1992 tradičným rýdzo výrobcom technológií pre linky na pozberové spracovanie obilnín, skladovanie komodít, čistenie obilnín a  dopravníkové systémy. Realizácia pozberových liniek je kompletný, vrátane projektu, montáže technológie, elektroinštalácie, riadiacich systémov až po zaškolenie obsluhy.

 

Rekonštrukcia existujúcich objektov

 

Vzhľadom k veľko dopytu spoločnosť TAURUS ponúka aj rekonštrukcie a  modernizácie existujúcich pozberových liniek, kde je možné využiť existujúce technológiu a pod. Dochádza tu k veľkým energetickým úsporám.

Pozberová úprava zrnín

 

Príjem - zozbieraný produkt je pomocou dopravníka dopravený do  zásobníkov, týmto je zabezpečená plynulá zber úrody a naskladnenie pred samotnou pozberovú úpravou.

Predčistenie - odstránenie nečistôt, zlomkov zŕn, burinných semien atď. Vlhkosť předčištěného obilia určeného na skladovanie môže byť maximálne 15%.

Sušenie - energeticky a technologicky náročný proces. Proces sa môže niekoľkokrát opakovať, v závislosti od vlhkosti zrna.

Prevzdušňovanie - využíva sa pri nižšej vlhkosti zberaného zrna (do 18%), tento proces prebieha pomocou roštov s ventilátormi, kedy je prevetrávanie celá masa zrnín.