Kontakt

TAURUS , s.r.o., Chrudim
Lány 52
537 01 Chrudim
, Česká republika

Telefón: +420 469 687 230
E-mail: info@taurus-sro.cz


 

O nás

Spoločnosť TAURUS bola založená v roku 1992 s podnikateľským zámerom výroby nového typu mlecieho zariadenia na výrobu šrotov vo výrobniach kŕmnych směsí.Tento novo použitý princíp vertikálneho šrotovníka vykazoval proti pôvodným typom horizontálnych šrotovník výraznú úsporu elektrickej energie a umožnil firme dosiahnuť rýchlo významný podiel na domácom trhu sa poľnohospodárskou technikou.

Svoje aktivity firma rozširuje aj mimo poľnohospodárstva do ďalších odborov ako je stavebný priemysel, pivovary, minipivovary, liehovary, energetické spracovanie biomasy alebo chemická a potravinárska výroba, kde je možné uplatniť vyrábaný sortiment tovaru len s malými úpravami. Významný podiel vo firme tvorí aj obchodnú činnosť, v ktorej sa firma zaoberá obchodom so Závitovky a tenkostennými rúrkami.

Postupom času a po získaní väčších výrobných priestorov rozšírila firma výrobu o  ďalšie zariadenia, ktoré dopĺňajú výrobne kŕmnych zmesí. Ide o dopravníky sypkých hmôt, o magnetické separátory, zásobníky na  obilie a šroty, triediče, čističky, miešačky kŕmnych zmesí a vážiace zariadenia do kompletných liniek pre túto výrobu.

Firma má vlastné konštrukčná kancelária a v roku 2002 sa jej podarilo získať hlavnú cenu GRAND PRIX na medzinárodnom veľtrhu poľnohospodárskej a lesníckej techniky TECHAGRO 2002 v Brne za nový výrobok horizontálne preklopný miešačky PM 130/2000.

V nadväznosti na rast požiadavkám na kvalitu výroby naša spoločnosť zaviedla systém kvality STN ISO 9001: 2008 a v roku 2007 sme zaviedli 3D konštrukčný program SolidWorks.

Vo februári 2010 spoločnosť sprevádzkovala novú výrobnú halu vybavenú modernou technológiou a lakovňou, čím podstatne zvýšila svoje kapacitné možnosti. V roku 2014 bola naša spoločnosť ocenená na veľtrhu TECHAGRO v Brne za účasť na všetkých ročníkoch (1994 - 2014). V tomto roku sme tiež vystavovali na veľtrhu agrosalóne 2014 v Moskve v spolupráci s Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR.V roku 2015 firma inštalovala CNC obrábacie centrum (ohraňovací lis, rezacie laser).

T A U R U S , s.r.o., Chrudim

Lány 52, 537 01 Chrudim, Česká Republika

IČO: 46507949, DIČ: CZ46507949, vedená na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 2156

 

Kontakty

Ing. Libor Kopecký, konatel'

kompletné výrobne kŕmnych zmesí

mob: +420 604 209 464

email: kopecky@taurus-sro.cz

 

Mgr. Martin Kopecký, obchodný manažér

výrobne kŕmnych zmesí, pozberové linky, šrotovníky

mob: +420 604 964 827

email: mkopecky@taurus-sro.cz

 

Tomáš Vaněk, obchodný manažér

náhradné diely, závitovky, tenkostenné rúrky

mob: +420 731 495 298

email: info@taurus-sro.cz